O konferencji

III Sympozjum Międzynarodowe
Najnowsze wyniki badań amerykanistycznych
Przeszłość i teraźniejszość Nowego Świata
Wrocław, 11–13 września 2019

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Bogusław Gediga,
Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski,
Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ,
Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr Enrique Bautista Quijano,
Universidad Central Bogotá
Prof. dr hab. Sławomir Moździoch,
Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Wrocław
Prof. dr hab. Jerzy Piekalski,
Uniwersytet Wrocławski


Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Józef Szykulski
Mgr Ewa Bewziuk
Mgr Jakub Wanot
Mgr Anna Wybraniec
Mgr Monika Gorczyńska


Honorowy przewodniczący

Prof. dr hab. Adam Jezierski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki obrad

angielski, hiszpański


Udział

Przewidziane są wystąpienia w formie referatów oraz ekspozycji posterów. Czas trwania referatów: około 20 minut. Poster nie powinien przekraczać trzech plansz o maksymalnym formacie A1. Streszczenia referatów w języku angielskim lub hiszpańskim w formie pliku MS Word, od 300 do 600 słów znormalizowanego tekstu, wraz z formularzem rejestracyjnym należy przesłać na podany adres e-mail do 15 czerwca 2019 roku. Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą mailową do 1 lipca 2019.


Program obrad

Program konferencji (3.09.2019)

Opłata konferencyjna

Prelegenci: 160 PLN
Doktoranci: 80 PLN
Opłata konferencyjna dotyczy każdego uczestnika i powinna zostać uiszczona do 31 lipca 2019.
Opłata zawiera materiały konferencyjne, poczęstunek oraz bankiet, który odbędzie się 12 września 2019 roku.


Dane do przelewu bankowego

Numer konta: Bank Santander

97 1090 2503 0000 0001 1093 9538

Adres: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

W tytule przelewu proszę wpisać: ConfAmer2019, imię i nazwisko prelegenta

Proszę podać dane instytucji lub osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura, w formularzu zgłoszeniowym.